Знову перевірка ПрАТ «ММК ім.Ілліча»…??

Державною Азовською морською екологічною інспекцією  з 14.01.2020 по 27.01.2020 проведена перевірка приписів щодо дотримання ПрАТ «ММК ім.Ілліча» вимог законодавства у сфері охорони і раціонального використання вод.

Відділом інструментально-лабораторного контролю проведені вимірювання вмісту забруднюючих речовин в зворотних водах на водовипусках 1,2,3,4 і поверхневих водах в контрольних створах р.Кальчик та р.Кальміус. За результатами вимірювань встановлені перевищення затверджених допустимих концентрацій на водовипусках підприємства по сухому залишку, хлоридам, сульфатам, ортофосфатам, залізу загальному,  азоту амонійному, нафтопродуктам.

Таким чином, підприємство здійснює скид зворотних вод в р.Кальміус та р.Кальчик з концентраціями забруднюючих речовин, які перевищують встановлені нормативи, передбачені дозволом на спеціальне водокористування.

За результатами перевірки відповідно до вимог діючого законодавства вживаються заходи щодо нарахування завданих державі збитків за забруднення навколишнього природного середовища. 

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення