Наказ про створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Державній Азовській морській екологічній інспекції

ПОВІДОМЛЕННЯ

про формування складу Громадської ради

при Державній Азовській морській екологічній інспекції

ДО УВАГИ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами) наказом начальника від 01.07.2019 року №158  «Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування складу громадської ради при ДАМЕІ» було сформовано ініціативну групу. До її складу увійшли 11 осіб: 10 представників від інститутів громадянського суспільства та 1 представник Державної Азовської морської екологічної інспекції.

ІНІЦІАТИВНА ГРУПА ЗАПРОШУЄ ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДО УЧАСТІ В УСТАНОВЧИХ ЗБОРАХ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ НОВОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ДЕРЖАВНІЙ АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКІЙ ЕКОЛОГІЧНІЙ ІНСПЕКЦІЇ (ДАМЕІ)!

До Громадської ради при ДАМЕІ можуть бути обрані представники:

 • громадських, релігійних, благодійних організацій;
 • творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань;
 • асоціацій;
 • організацій роботодавців та їх об’єднань;
 • недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

Примітка: інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

Для цього необхідно:

 1. Подати до 30.07.2019 року(включно) до ініціативної групи заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (зразок – додаток №1).

Документи надавати у паперовому та електронному вигляді з описом до відділу організаційно-аналітичного, документального, матеріально-технічного забезпечення і взаємодії з громадськістю та ЗМІ ДАМЕІ  на адресу: пр.Нахімова, 76, м. Маріуполь, Донецька область. У разі надсилання документів поштою – з описом вкладення кур’єрською доставкою на ім’я Красовська Альона Володимирівна), електронна адреса: azov@dei.gov.ua (рекомендований формат електроних скан-копій : «.pdf»  або «.jpg»).

 1. До заяви в обов’язковому порядку додаються:
 • рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради (витяг з протоколу);
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації (зразок – додаток №2);
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій;
 • витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
 • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних (зразок – додаток №3);
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності); (рекомендований обсяг – до 2 сторінок формату аркуша А4, шрифт Times New Roman, кегель 12) (зразок – додаток №4);
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
 1. Прийняття заяв для участі у проведенні установчих зборів та доданих до них документів завершується 30.07.2019 року  о 17.00.

Установчі збори для формування складу Громадської ради при Державній Азовській морській екологічній інспекції  планується провести 29.08.2019 року (більш детальну інформацію про час і місце проведення буде повідомлено додатково).

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників буде обрано склад Громадської ради при ДАМЕІ (не більше 35 осіб).

Довідки та консультації за телефоном:

+38 (0629) 379448 Красовська Альона Володимимирівна

Сподіваємося на Вашу активну участь та конструктивну співпрацю!

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення